Tanáraink

Az oktatók kiválasztásánál a legfontosabb szempontok a szakmai ismeretek és az előadói képességek voltak. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink korszerű és használható ismereteket kapjanak befogadható és élvezetes formában.

 

bk-228x300Dr. Bóna Krisztián logisztikai rendszertervező, tanúsított logisztikai szakértő, az MLBKT logisztikai magisztere, tréner

 

A Műegyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékén egyetemi docens, tanszékvezető helyettes, a logisztikai rendszertervezéshez és modellezéshez kapcsolódó témakörök vezető oktatója. Gyakorlati munkája során az elmúlt évtizedben az Adversum színeiben projektgazdája volt számos sikeres, főként nagyvállalati környezetben megvalósított raktári, valamint termelési rendszer, illetve folyamat kialakításának. Az általa gondozott K+F projektekben logisztikai rendszerek működésének matematikai modellezésével, a mesterséges intelligencia megoldások logisztikai alkalmazásával, valamint a városellátási (city) logisztikával foglalkozik. Szívügye a korszerű optimalizálási módszerek gyakorlatban is alkalmazható logisztikai döntéstámogató megoldásokba való integrációja. Ennek kapcsán az Adversum szakértőjeként, főként szintén nagyvállalatoknál, több, a gyakorlatban azóta már bizonyított innovatív megoldás kifejlesztésében és bevezetésében vett részt. Emellett szakmai tanácsadóként Budapest city logisztikai rendszerének kialakításában is állandó fejlesztő, ötletgerjesztő és tudásmegosztó szerepet vállal. Az ezen a területen végzett tevékenységét 2012-ben a Radó Dezső díjjal ismerték el a hazai szakmai szervezetek. Mindezek mellett szakmai konferenciák és workshopok rendszeres előadója, illetve vállalati kihelyezett és nyílt tréningek vezető trénere. Az MLBKT tagja, az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságának állandó meghívottja.

 

Oktatott tárgyak: Logisztikai rendszerek és folyamatok, Termelési rendszerek és folyamatok, Folyamatirányítás

Telefon: +36 1 463 5744

E-mail: krisztian.bona@logisztika.bme.hu

 

 

Géczi Rudolf vállalati munka- és környezetvédelem szakértőgeczir_s

 

Több mint 15 éve foglalkozik vállalati munka- és környezetvédelemmel, jelenleg az Exide Technologies Vállalatcsoport Európai EHS Igazgatója.

A Műegyetemen a Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzés keretében 2011-től oktatja a szakmai kommunikáció tantárgyat, célja, hogy a képzésben résztvevő szakemberek könnyebben érvényesüljenek, megfelelő kommunikációval a döntések során kellő befolyással bírjanak.

Szakmai pályafutása során a gyakorlatias, emberközpontú megoldások vezették, számos nemzetközi erőművi turbinatelepítés, illetve karbantartási projekt, a kecskeméti Mercedes gyár építésének munkavédelmi projektirányítása, valamint a feltörekvő piacok munka- és folyamatbiztonságát kialakító „2012 Budapest Statement”-et szakmailag kidolgozó nemzetközi konferencia megszervezése köthetők hozzá.

Eric Hoffer szavait tekinti irányadónak: „A mélyreható változások idején azoké a jövő, akik tanulnak. Azok pedig, akik tudni vélnek, hiszen sokat tanultak, tökéletesen be tudnak rendezkedni egy világba, mely többé már nem létezik…”

 

Oktatott tárgyak: Szakmai kommunikáció

Telefon: +36 30 200 9797

E-mail: office@alemonae.com

 

Gerákné dr. Krasz Katalin munka és szervezet szakpszichológus, egyetemi adjunktuskraszn-228x300

 

Katalin 2000 óta HR tanácsadóként, trénerként és szervezetfejlesztőként dolgozik kis-, közép- és nagyvállalatoknál, a közszféra és versenyszféra szervezeteiben egyaránt.

Munkáira jellemző a komplex megközelítés, a rendszerszemlélet és a testreszabott, a szervezeti célokhoz, stratégiához és kultúrához illeszkedő módszerek, programok és rendszerek kidolgozása.

Szervezeti diagnózis készítésével, szervezeti elégedettség, elkötelezettség és szervezeti kultúra vizsgálattal, valamint munkahelyi terhelő tényezők feltárásával foglalkozik. Szervezetfejlesztésen belül elsősorban HR rendszereket alakít ki és vezet be (kiválasztási, teljesítményértékelési, képzési rendszer), valamint stratégatervező workshopokat, vezetőfejlesztő programokat és készségfejlesztő tréningeket tart. Szakmai tudását, tapasztalatait konferenciákon, egyetemi, céges oktatásokon, nyílt képzéseken, tréningeken osztja meg. Rendszeresen publikál emberi erőforrás menedzsmenttel és szervezetfejlesztéssel, kapcsolatos témákban. Szervezeti tanácsadók, munka és szervezetpszichológusok számára szakmai és módszer specifikus továbbképzéseket szervez és vezet.

 

Oktatott tárgyak: Szervezet- és munkapszichológia

Telefon: +36 30 299 0563

E-mail: krasz@erg.bme.hu

 

 

Kosztolányi János lean tanácsadó, trénerkosztolanyi_janos_228300-228x300

 

János 2001 óta foglalkozik folyamatfejlesztéssel. 2007-től leannel kapcsolatos ismereteit japán gyártó cégeknél mélyítette el, 2009 óta lean tanácsadóként dolgozik. A Műegyetemen 2010 őszétől oktatja a Bevezetés a lean szemléletbe tárgyat, valamint 2010-ben megírta és azóta is fejleszti a Lean szótárt. A lean népszerűsítése érdekében több gyakorlati lean kézikönyvet fordított és adott ki. Elindított egy lean videóelőadás-sorozatot is, ahol az érdeklődők a lean alapjaival ismerkedhetnek meg. Utolsó tudásmegosztó projektje a Zsebedben a lean füzetsorozat megírása és kiadása volt. Szakmai konferenciák rendszeres előadója, 2014 januárjától az MLBKT Lean Tagozatának vezetője.

Az utóbbi években elsősorban gyártó vállalatoknál végzett oktatási és tanácsadási tevékenységet, de elégedett ügyfelei között a szolgáltató szektorban tevékenykedő cégek is találhatóak. A multinacionális cégeken kívül kis- és középvállalkozásoknál is bizonyította az alkalmazott módszer hatékonyságát és tanácsadói képzettségét.

 

Oktatott tárgyak: Lean szemlélet alapjai, Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok I., Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok II.

Telefon: +36 70 413 2990

E-mail: janos.kosztolanyi@kaizenpro.hu

 

Dr. Komócsin Zoltán egyetemi adjunktuskom1-228x300

 

1979-ben végzett a Közlekedésmérnöki Karon. Azóta folyamatosan a tanszék oktatója. Az egyetemi, majd a BSc képzésen a számítástechnika és az elektrotechnika tárgyak gyakorlatvezetője. A szakirányú továbbképzés Szakmai kommunikáció és módszertan tárgy gyakorlatvezetője.

 

Oktatott tárgyak: Szoftverek a folyamatfejlesztésben

Telefon: +36 1 463 5533

E-mail: komocsin.zoltan@mail.bme.hu

 

 

Kovács Gábor egyetemi adjunktuskovacs_gabor_228x300

 

A BME Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékének oktatója-kutatója, a tanszék oktatási felelőse, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar TDK felelőse. Kutatási területe a logisztikai modellezés, folyamattervezés, operációkutatás, ellátási lánc menedzsment. 2012-ben megvédett PhD értekezésének témája az elektronikus fuvar- és raktárbörzék rendszermodellje. Szakmai tapasztalatait többek között az Adversum Kft.-nél töltött idő alatt szerezte meg. Oktatási tevékenysége a logisztika számos területét érinti, így például: Csomagolástechnika, Szállítási logisztika, Folyamattervezés, Szállításirányítás. Az NLVK Logisztikai Csapatbajnokságának egyik alapítója és szervezője.

 

Oktatott tárgyak: Folyamatirányítás

Telefon: +36 1 463 5750

E-mail: gabor.kovacs@logisztika.bme.hu

 

 

 

kuna_sDr. Kun Ágota munka és szervezet szakpszichológus, tanácsadó, tréner, egyetemi adjunktus

 

Ágota lassan 15 éve foglalkozik pszichológiai vizsgálóeszközök, tesztek, kérdőívek fejlesztésével, kialakításával, melyeket a megrendelő cégek kiválasztásra, személyzet átvilágításra, különböző képzési/fejlesztési programok megalapozásához használnak fel. Képzett trénerként évtizedes tapasztalattal rendelkezik különböző tréningek (vezetői készségfejlesztés, kommunikációs készség, konfliktus- és változáskezelés, stresszkezelés) programjai kidolgozásában és megvalósításában. Majdnem tizenöt éve oktat felsőoktatásban, elsősorban pszichológia alap- és mesterképzésben, de a felnőttképzés területén is nagy gyakorlattal rendelkezik. Az utóbbi években, legújabb érdeklődésének és szervezeti környezetben szerzett tapasztalatainak megfelelően, munkahelyi pszichoszociális kockázatértékeléssel, munkahelyi jóllétet növelő programok kidolgozásával foglalkozik. Igazi tudásmegosztónak tartja magát.

 

Oktatott tárgyak: Szervezet- és munkapszichológia

Telefon: +36 70 948 8255

E-mail: agotak@erg.bme.hu

 


nagy_zoltan_228300-228x300Nagy Zoltán közlekedés és gazdasági mérnök, mestertanár, tanúsított logisztikai szakértő, vezető tanácsadó, tréner

 

Közel harminc éve kezdett jelentősebb projektek tervezésében és megvalósításában közreműködni, kezdetben mint közlekedési hálózattervező mérnök, legutoljára pedig a Nemzeti Közlekedési Stratégia előkészítése során mint közlekedésgazdasági szakértő. Közben több, mint 20 éve kezdett oktatni először a BME Mérnöktovábbképző Intézetében különböző alkalmazott informatika tárgyakat, majd a Közlekedésgazdasági ill. Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszéken statisztika, közlekedés gazdaságtan, logisztikai menedzsment, projekt menedzsment tárgyak oktatójaként. Ezzel párhuzamosan számos közlekedési és logisztikai projekt során végzett szakértői-tanácsadói munkát.

 

Oktatott tárgyak: Projektmenedzsment

Telefon: +36 1 463 1054

E-mail: nagyz@kgazd.bme.hu

 

 

koch_maria_228300-228x300

Dr. Koch Mária igazgató, munkabiztonsági és felnőttképzési szakértő

Jogász, felsőfokú munkavédelmi szakember és okleves vállalkozó-menedzser

 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Munkavédelmi Továbbképző Központját vezeti.

Az elmúlt közel húsz évben munkavédelemmel foglalkozott, munkavédelmi szakkönyvek kiadásától, munkavédelmi szolgáltatások nyújtását át a munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek oktatásán át, a munkahelyi egészséget és biztonságot érintő különféle területeken tevékenykedett. Számos munkavédelmi, vagy e szakterülethez kapcsolódó tananyag szerzője, lektora, illetve szerkesztője.

Elkötelezett a vállalatok munkavédelmi tevékenységének célirányos, gazdaságos és rendszerszemléletű fejlesztése iránt.

 

Oktatott tárgy: Munkavédelem és ergonómia

Telefon: +36 1 463 1192

E-mail: koch.mari@mail.bme.hu

 

 

Mischinger Gábor ergonómiai szakmérnökmgxtablo228x300

 

Mischinger Gábor 1993 óta dolgozik a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszékén, jelenleg laborvezetői beosztásban.

Anyagmozgató gépészmérnök, gép- és rendszertervező szakmérnök és ergonómiai szakmérnök. 2011-ben megkapta a CREE európai ergonómiai minősítését.

Tervezői és ipari gyakorlattal, valamint 20 év oktatói tapasztalattal rendelkezik.

Fő szakterülete az ergonómián belül az antropometria, a digitális embermodellezés és az ipari munkahelyek ergonómiai értékelése, fejlesztése. Ezek tárgykörökben oktat, kutat és szakértői tevékenységet is végez.

Oktatási gyakorlatát a BME ipari termék- és formatervezői, műszaki menedzseri, műszaki szakoktatói és munkavédelmi szakmérnöki szakán szerezte. Társas vállalkozásban több mint 10 éve részt vesz a felnőttképzésben, munkahely-ergonómiai kurzusok elméleti és gyakorlati oktatójaként.

2012-13-ban Az Óbudai Egyetem megbízásából részt vett egy magyar nyelvű ergonómiai kockázatértékelő módszer kidolgozásában.

1992 óta tagja a Magyar Ergonómia Társaságnak, 2007-től vezetőségi tisztségben.

 

Oktatott tárgy: Munkavédelem és ergonómia

Telefon: +36 1 463 30061

E-mail: mgx@erg.bme.hu

 

 

patonai_agnes_228300-228x300Patonai Ágnes  Okleveles könnyűipari mérnök, vezető tanácsadó

 

Több mint tíz éve dolgozik a minőség- környezet- és biztonságirányítás területén; IRCA vezető auditor, KIR és MEBIR vezető auditor, energiahatékonysági belső auditor, valamint Rapid ScoreCard és QPR Process Management tanácsadó.

2008-ban egy tanácsadó barátjával közösen létrehozott vállalkozása kkv kategóriában elnyerte a CSR Hungary 2012 Díjat.

Fő szakterületei: szabványosított menedzsment rendszerek kiépítése és működtetése (ISO 9001, ISO 14001, MSZ 28001, ISO 13485, MSZ 16001), valamint a folyamat- és teljesítménymenedzsment rendszerek kidolgozása, fejlesztése.

Mentorként támogatja kezdő vállalkozások indulását (Mentor-Net), vállalkozónők érvényesülését (Women Entrepreneurs), aktív szerepet vállal társadalmi programokban. 2012-ben ő tartotta az első TEDxWomen rendezvénysorozat magyarországi eseményének nyitó előadását.

 

Oktatott tárgy: Minőségügyi rendszerek

Telefon: +36 20 466 2634

E-mail: agnes.patonai@p2m.hu

 

 

mzt_277Móróné dr. Zupkó Tímea okleveles közgazda, szervező üzemmérnök

 

1991 óta az ISD DUNAFERR Zrt. alkalmazottja, jelenleg a munka- és egészségvédelmi szakterület vezetője. Számos vállalatfejlesztési projekt résztvevője, irányítója. Mind a kontrolling rendszerek megalkotása és irányítása során, mind a vállalkozások összeolvadása, és a kiszervezések területén szerzett tapasztalatát több. mint 30 éve hasznosítja a felsőoktatásban főként vállalatgazdaságtan, controlling és vállalkozásmenedzsment tárgyak oktatójaként.

Emellett saját vállalkozásaiban 1992 óta foglalkozik üzleti tanácsadással, consulting cégének fő profilja a folyamatszervezés és a szabályozás területén biztosított támogatás.

 

Oktatott tárgy: Vállalkozásmenedzsment

Telefon: +36 30 587 5416

E-mail: morone.timea@gmail.com

 

 

Fésüs Norbert logisztikai és lean tanácsadó, Katen Pro Kft.Fésüs-Norbert-Kaizen-Pro-228x300

Norbert 2014-ben szerzett logisztikai mérnök MSc végzettséget a BME-n, a leannel 2011 óta foglalkozik. Az elmúlt évek során számos logisztikai és lean projektben tanácsadóként vett részt, amelyekben jellemzően gyártó vállalatok folyamatainak hatékonyságának fejlesztése volt a kitűzött cél. Az MLBKT Lean Tagozatának tagja.

2014 óta trénerként és oktatóként egyetemi oktatással, valamint tréningek szervezésével és lebonyolításával is foglalkozik, már többszáz órányi tapasztalattal a háta mögött. Az alkalmak egy része hard skillek (logisztikai és lean területek), más része pedig a soft skillek (időgazdálkodás, prezentációtechnika, coaching) tudásmegosztásán alapul.

Oktatott tárgy: Lean szemlélet alapjai, Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok I-II., Termelési rendszerek és folyamatok, Folyamatirányítás, Szoftverek a folyamatfejlesztésben

Telefon: +36 36 70 336 0234

E-mail: norbert.fesus@kaizenpro.hu

 

 

Nika Tamás lean tanácsadó, Kaizen Pro Kft.Nika-Tamas-Kaizen-Pro-228×300

Tamás logisztikai és lean folyamatfejlesztő szakmérnöki diplomáit a BME-n szerezte. 2008 óta foglalkozik leannel. Különböző termeléssel foglalkozó multinacionális gyártó vállalatoknál dolgozott folyamatfejlesztő mérnökként, lean trénerként és logisztikusként. 2017 óta lean tanácsadóként dolgozik, jelenleg a Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft-nél. Szakmai elhivatottságát jelzi, hogy 2016-ban az MLBKT Lean Tagozatának vezetőjévé választották. A BME lean szakmérnöki és specialista képzésben 2016 óta vállal szerepet előadások és gyakorlatok megtartásában, illetve a képzés fejlesztésében.

Közkedvelt témái közé tartoznak a motivációs és vállalati kultúrát érintő kutatások és az etikus vezetés.

Oktatott tárgy: Lean szemlélet alapjai, Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok I-II.

Telefon: +36 20 543 9331

E-mail: tamas.nika@kaizenpro.hu

 

 

Seres Richárd okleveles gépészmérnök, lean tanácsadó, tréner Kaizen Pro Kft.Seres-Richard-Kaizen-Pro-228×300

Richárd 2011 óta foglalkozik lean folyamatfejlesztéssel. Karrierjét fejlesztő gépészmérnökként kezdte, majd különböző vállalati szinteken szerzett vezetői és folyamatfejlesztési tapasztalatokat. Több sikeres fejlesztési projektben vett részt, és irányított gyártás, termelés és irodai környezetben is.

2017 óta az MLBKT Lean Tagozatának tagja, kezdetben, mint projektvezető, jelenleg pedig, mint tagozatvezető helyettes segíti a tagozat munkáját. Szintén 2017-ben csatlakozott a BME lean szakmérnöki képzéshez, mint gyakorlati oktató.

Oktatott tárgy: Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok I-II.

Telefon: +36 30 607 8354

E-mail: richard.seres@kaizenpro.hu

 

 

Bereczki Gábor lean tanácsadó, Kazen Pro Kft.Bereczki-Gabor-Kaizen-Pro-228x300

Gábor a Műegyetemen végzett mint energetikai mérnök. Pályáját egy mikrovállalkozásnál kezdte, ahol szerteágazó ismeretekre tett szert a kisvállalatok működési területén. Az utóbbi években multinacionális környezetben kamatoztatja megszerzett tudását, ahol számos fejlesztési projektet vezetett. A leannel és a folyamat fejlesztéssel 2016-ban ismerkedett meg.

Hisz a szemléletformálás fontosságában és sikerességében, valamint abban, hogy mindenki többet tud kihozni önmagából, mint amit elsőre gondol, csak egy megfelelő mentorra van szüksége. Tudását és tapasztalatait szívesen megosztja egyetemi környezetben, az iparban vagy egy kerekasztal beszélgetés során.

Oktatott tárgy: Lean szemlélet alapjai,Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok I-II.

Telefon: +36 30 313 8741

E-mail: gabor.bereczki@kaizenpro.hu