BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

A lean szemlélet alapjai

Basics of Lean Thinking
BMEKOMVS177
1.

félév

F

forma

4

kredit

16

előadás

0

gyakorlat

0

labor

  Tematika

A Toyota Termelési Rendszer és a lean története, fejlődése.
A lean filozófia 5 alapelve, érték és veszteség fogalma.
A lean házmodell és eszközeinek bemutatása: Toyota Way, Visual menedzsment, standardizálás, Heijunka.
Jidoka, beépített minőség, nulla hiba koncepció, Poka-Yoke
Az 5S kialakulása, története, lépéseinek bemutatása, gyakorlati bevezetése.
Az 5S bevezetése és fenntartásának eszközei.
Kaizen filozófia és eszköz, javaslati rendszer, valamint minőségi körök bemutatása.
Lean veszteségek (3Mu) bemutatása, 7 Muda megjelenési formái a gyakorlatban.
Az értékáramelemzés (VSM) módszertanának bemutatása, gyakorlati alkalmazása, a Green VSM ismertetése.

 Tantárgyfelelős

Dr. Sztrapkovics Balázs

 Tantárgy előadója

Dr. Sztrapkovics Balázs, Bereczki Gábor
Bakos András, Dr. Kovács Gábor
Szabóné Vozár Katalin

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:
  • a lean története, fejlődése, a lean alapfogalmai;
  • a lean 5 alapelve;
  • a lean házmodell és eszközeinek bemutatása (Toyota Way, Visual menedzsment, standardizálás, Heijunka);
  • Jidoka, beépített minőség, nulla hiba koncepció, Poka-Yoke;
  • a kaizen filozófia és eszköz, javaslati rendszer, valamint minőségi körök bemutatása;
  • az 5S kialakulása, története, lépéseinek bemutatása, gyakorlati bevezetése;
  • az 5S bevezetése és fenntartásának eszközei;
  • a lean veszteségek (3Mu) bemutatása, 7 Muda megjelenési formái a gyakorlatban;
  • az értékáramelemzés (VSM) módszertanának bemutatása, gyakorlati alkalmazása, a Green VSM ismertetése.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése összegző tanulmányi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat) alapján történik. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában. A dolgozat alapvetően a tananyag ismeretének szintjére, alkalmazásának képességére fókuszál és a kapcsolódó feladatok megoldásának képességét ellenőrzi. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve.
Zárthelyi dolgozat ( ZH ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti követelmények teljesítésén túl, a teljesítményértékelés megszerezhető pontszámából legalább 50% megszerzésével.

 Javítás és pótlás

Zárthelyi dolgozat pótlása két alkalommal lehetséges a meghirdetett időpontokban, a pótlási időszak végéig.