BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Értékteremtő folyamatok szervezése

Value Creating Process Management
BMEKOMVS179
1.

félév

V

forma

5

kredit

12

előadás

8

gyakorlat

0

labor

  Tematika

Az értékteremtő hálózatok felépítése, az ellátási lánc menedzsment. Az értékteremtő rendszerek megjelenési formái, áramlási folyamatai.
A termékek és szolgáltatások komponensei. A BOM lista és a technológiai sorrend, az anyagszükséglet meghatározása. Tipikus stratégiák a külső és belső szükségletek kielégítésében.
A vállalati logisztikai rendszerek jellemzése. A beszerzési, termelési, értékesítési és hulladékkezelési logisztika. A vállalati logisztikai rendszerek irányítása. Az S&OP folyamata.
A szortiment analízis, a klasszifikációs eljárások. Az igényfolyamat elemzési és tervezési eljárásai. Az értékteremtő folyamat anyagellátási rendszere és a készletezés menedzsmentje.
A norma jellegű indikátorok és meghatározási módszereik. Az időalapok definíciói és számításának módszerei. Az értékteremtő rendszerek kapacitásának és kihasználásának meghatározása. A kapacitáskihasználás növelésének eszközei. Nyílt és rejtett tartalékok.
Az értékteremtő rendszerek időrendi tervezésének alapjai, a tipikus átfutási idő definíciók és műveletkapcsolási módok. A hálótervezési módszerek és a tartalékidők értelmezése.
A feladat diszpozíciós és ütemezési problémák különféle megközelítései. Sorozatok képzése, sorozatnagyság értelmezése. A vezérprogram készítése során alkalmazható stratégiák és módszerek. Alapvető feladatütemezési modellek a finomtervezésben.
Az értékteremtő rendszerekben zajló anyagáramlás szervezése. Az anyagáramlási jellemzők. Az anyagmozgatási és a raktározási feladatok szervezése (anyagmozgatási feladatok diszponálása, sorrendje, áruelrendezés, komissiózás szervezése stb.).

 Tantárgyfelelős

Dr. Bóna Krisztián

 Tantárgy előadója

Dr. Bóna Krisztián
Bertalan Marcell

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szerezzenek az alábbi témakörökben:
  • az értékteremtő hálózatok, az értékteremtő rendszerek típusai és az ellátási lánc menedzsment;
  • az értékteremtés operatív folyamatainak szervezésével kapcsolatos módszertanok;
  • az értékteremtő folyamatokkal kapcsolatos üzemszervezéstani alapok;
  • értékteremtő folyamatok időrendjének meghatározásában alkalmazható módszerek;
  • az értékteremtéssel kapcsolatos feladatok diszpozíciós és ütemezési módszerei;
  • az anyagáramlási folyamatok szervezésével kapcsolatos módszerek.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy írásbeli vizsga alapján történik. Írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga): a tantárgyhoz tartozó kompetenciaelemek megszerzésének komplex értékelése egy írásbeli vizsga formájában történik. A dolgozat a megszerzett elméleti ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, így a megtanult fogalmak és összefüggések helyes és pontos ismeretét kéri számon, valamint ellenőrzi a számítási feladatok megoldásának képességét is. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg.
Írásbeli vizsga ( V ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Az érdemjegy megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti követelmények teljesítésén túl, az írásbeli vizsga alapján, legalább a megszerezhető összes pont 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva. A részteljesítményértékelés részeinél (elmélet, gyakorlat) egyenként is el kell érni legalább az adott rész 50 %-át. Ha az egyik rész nem felelt meg, mindkét részt ismételni kell.

 Javítás és pótlás

Az írásbeli vizsga a vizsgaidőszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható a TVSZ-ben megadott szabályoknak megfelelően.