BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Szakmai kommunikáció

Professional communication
BMEKOMVS185
1.

félév

F

forma

2

kredit

4

előadás

4

gyakorlat

0

labor

  Tematika

Meggyőző kommunikáció
  • A kommunikáció alapjai: a Shannon-Weaver kommunikációs modell, az eredményes kétirányú kommunikáció alapfeltételei
  • Kommunikációs stílusok a passzívtól az asszertíven át az agresszívig
  • A meggyőzés módszerei: befolyásolási módszerek, érvelési technikák (Cialdini alapján)
  • Meggyőző és érthető prezentáció: a lean folyamatfejlesztés projekt és az általa okozott változások bemutatása különböző célközönségeknek
Változások kommunikálása, projektkommunikáció
  • Lean projektek a szervezetben, a projekt által okozott változások kommunikálása csoportos, szervezeti szinten: az elkötelezettségi görbe és az ehhez illeszkedő kommunikációs terv
  • Stakeholder Management: a változásokban érintettek és érdekeltek feltérképezése, elvárások kezelése, bevonás és meggyőzés
  • Asszertív kommunikációs technikák, konfliktuskezelési alapismeretek a változások kommunikálásának támogatására

 Tantárgyfelelős

Dr. Bóna Krisztián

 Tantárgy előadója

Uj Anikó

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja: A képzési cél megvalósítása érdekében a tantárgy olyan ismereteket nyújt a hallgatóknak, amelyek képessé teszik őket, hogy a megszerzett szakmai ismereteiket hatékonyabban érvényesíthessék a különböző módokon és szinteken megvalósuló kommunikáció során. A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat) alapján történik. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja beadandó dolgozat formájában. A dolgozat alapvetően a tananyag ismeretének szintjére, alkalmazásának képességére fókuszál és a kapcsolódó feladatok megoldásának képességét ellenőrzi. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg.
Beadandó dolgozat ( BD ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítésén túl, az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat) alapján, legalább a megszerezhető pontok 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva.

 Javítás és pótlás

Összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat): beadandó dolgozat pótlása a pótlási időszak végéig.