BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Lean folyamatfejlesztési módszerek II.

Lean Process Development Methods II.
BMEKOMVS190
2.

félév

V

forma

8

kredit

15

előadás

17

gyakorlat

0

labor

  Tematika

Lean az irodai folyamatokban, Makigami, keresztfunkcionális folyamatábra.
Lean menedzsment alkalmazása a szolgáltató szektorban.
Lean menedzsment alkalmazása az építőiparban.
A lean szerepe a vállalati stratégia kialakításában a Hoshin Kanri módszertan bemutatása.
A Toyota-Kata gondolkodásmód a folyamatainkban, a Fejlesztési-Kata és a Kata-coaching mint a Toyota Kata két pillérének bemutatása.
A TPM története, alappillérei, autonóm karbantartás.
A TQM rendszer felépítése és céljai, a 8D módszertan ismertetése. A Six Sigma eredete és kapcsolódása a lean menedzsmenthez.
A lean és az ergonómia kapcsolata, ergonómia és 5S. Ergonómia fontossága az irodai, szolgáltatási és gyártási folyamatokban.
Az átállásiidő-csökkentés (SMED) elmélete és gyakorlati megvalósítása.
*T: A gyártósortervezés alapjai gyakorlat / **S: Szolgáltatási folyamat fejlesztés gyakorlat
T: VSM ábrázolás és elemzés esettanulmány / S: Projekttervezési esettanulmány
T: OEE meghatározás gyakorlati példa, A3 workshop / S: Adminisztrációs folyamat fejlesztése
T és S Féléves fejlesztési feladat témakijelölés
T és S Féléves fejlesztési feladat konzultáció
T és S Féléves fejlesztési feladat prezentáció és értékelés

Megjegyzés:
*T: termelési folyamatokra specializált folyamatfejlesztési gyakorlat
**S: szolgáltatási folyamatokra specializált folyamatfejlesztési gyakorlat

 Tantárgyfelelős

Dr. Sztrapkovics Balázs

 Tantárgy előadója

Dr. Sztrapkovics Balázs, Bereczki Gábor
Bakos András, Szabóné Vozár Katalin
Dudás Zoltán

 Előkövetelmények

Erős: A lean szemlélet alapjai, Lean folyamatfejlesztési módszerek I.
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:
 • a lean az irodai folyamatokban;
 • a lean menedzsment alkalmazása a szolgáltató szektorban;
 • a lean menedzsment alkalmazása az építőiparban;
 • az átállásiidő-csökkentés (SMED) elmélete és gyakorlati megvalósítása;
 • a TPM története, alappillérei, autonóm karbantartás;
 • a TQM rendszer felépítése és céljai, a 8D módszertan ismertetése;
 • a lean és az ergonómia kapcsolata, ergonómia és 5S, ergonómia az irodai, szolgáltatási és gyártási folyamatokban;
 • a Toyota-Kata gondolkodásmód a folyamatainkban, a Fejlesztési-Kata és a Kata-coaching mint a Toyota Kata két pillére;
 • az FMEA története, a módszertan ismertetése, gyakorlati alkalmazhatósága;
 • a Six Sigma eredete és kapcsolódása a lean menedzsmenthez;
 • a lean szerepe a vállalati stratégia kialakításában a Hoshin Kanri módszertan bemutatása;
 • az irodai folyamatokban alkalmazható lean gyakorlati megvalósítása;
 • a gyártósorfejlesztés gyakorlati megvalósítása;
 • lean szolgáltatásfejlesztés gyakorlati alkalmazása;
 • az OEE meghatározása.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket. Az önálló fejlesztési projekt során a gyakorlatban tapasztalják meg a tanultak működését.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az írásbeli részteljesítmény (házi feladat), valamint az írásbeli/szóbeli teljesítményértékelés (írásbeli/szóbeli vizsga) alapján történik.

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelés részletes leírása: Részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi feladat. A házi feladat kötelező tartalmát, kiegészítő követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy előadója a feladatmegfogalmazásban határozza meg. A házi feladat elkészítésével, határidőre történő beadásával, valamint a maximálisan megszerezhető pontok 50%-nak elérésével „Megfelelt” értékelés érhető el. A házi feladatban 20 pont érhető el.

B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga): Írásbeli/szóbeli teljesítményértékelés (írásbeli/szóbeli vizsga): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, értékelési módja vizsga formájában. A vizsga a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, így a megtanult fogalmak (definíciók) és összefüggések (tételek) helyes és pontos ismeretét kéri számon, valamint ellenőrzi a számítási feladatok megoldásának képességét is. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg. Az elméleti kérdések az előadáson és gyakorlaton elhangzó definíciók, tételek és eszközök ismeretét kérik számon. A dolgozatban 80 pont érhető el.
Házi feladat ( HF ) 20%
Írásbeli/szóbeli vizsga ( V ) 80%

 Érdemjegyek megállapítása

Az érdemjegy a részteljesítményértékelés (házi feladat), valamint az írásbeli/szóbeli teljesítményértékelés (írásbeli/szóbeli vizsga) pontjainak összege alapján szerezhető meg. A sikeres vizsga feltétele a mindkét értékelés esetében külön-külön legalább a megszerezhető pontok 50%-nak teljesítése, a kerekítés általános szabályait betartva.

 Javítás és pótlás

Házi feladat a pótlási időszak utolsó napján 12.00 óráig pótolható, javítható. Az írásbeli/szóbeli vizsga a vizsgaidőszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható.