BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Minőségirányítás

Quality Management
BMEKOMVS182
2.

félév

F

forma

2

kredit

10

előadás

0

gyakorlat

0

labor

  Tematika

ISO 9001 szabvány alapjai, felépítése, logikája, követelményei
ISO 9001 szabvány 4. fejezete és kapcsolódó minőségtechnikák
Autóipari szabványok, KIR, MEBIR és egyéb szabványok felépítése, követelményei
ISO 9001 szabvány 5. fejezete és kapcsolódó minőségtechnikák
ISO 9001 szabvány 6. fejezete és kapcsolódó minőségtechnikák
ISO 9001 szabvány 7. fejezete és kapcsolódó minőségtechnikák
ISO 9001 szabvány 8. fejezete és kapcsolódó minőségtechnikák
ISO 9001 szabvány 9-10. fejezete és kapcsolódó minőségtechnikák

 Tantárgyfelelős

Dr. Markovits Tamás

 Tantárgy előadója

Patonai Ágnes

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: Lean folyamatfejlesztési módszerek I.
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókkal a minőségirányítási rendszereket és azok gyakorlati alkalmazását elsősorban gyártó, esetenként szolgáltatói környezetben.
  • Megismertetni az ISO 9001:2015 szabvány alapjait értelmezni annak követelményeit, használatát;
  • Megismerkedni különböző iparági (autóipari, orvostechnikai) és egyéb területekre vonatkozó szabványokkal, elsősorban a Környezetközpontú irányítási rendszerrel (ISO 14001), és a Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel (ISO 45001);
  • Megismerkedni különböző menedzsment és minőségtechnikákkal és megérteni annak gyakorlati alkalmazását a minőségirányítási szabvány követelményeivel összhangban.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat) alapján történik. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja beadandó dolgozat formájában. A dolgozat alapvetően a tananyag ismeretének szintjére, alkalmazásának képességére fókuszál és a kapcsolódó feladatok megoldásának képességét ellenőrzi. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg.
Beadandó dolgozat ( BD ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti követelmények teljesítésén túl, az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat) alapján, legalább a megszerezhető pontok 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva.

 Javítás és pótlás

Összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat): beadandó dolgozat pótlása a pótlási időszak végéig.