BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Szakdolgozat

Thesis
BMEKOMVS134
2.

félév

V

forma

10

kredit

8

előadás

32

gyakorlat

0

labor

  Tematika

A szakdolgozat készítés tartalmi és formai követelményei
A szakdolgozat témák bemutatása
A szakdolgozat kidolgozásával kapcsolatos gyakorlati feladatok bemutatása és elemzése

 Tantárgyfelelős

Dr. Bóna Krisztián

 Tantárgy előadója

Dr. Bóna Krisztián

 Előkövetelmények

Erős: Lean folyamatfejlesztési módszerek I., Rendszer és folyamatmodellezés, Értékteremtő folyamatok szervezése, A lean szemlélet alapjai, Értékteremtő infrastruktúrák
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A lean folyamatfejlesztő szakmérnök/specialista szakirányú továbbképzésen végzett tanulmányok során megszerzett ismeretek integrált alkalmazása egy adott területen. A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek egy konkrét feladat megoldásához kapcsolódó elméleti feldolgozásával és gyakorlati alkalmazásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A hallgató a szakhoz vagy specializációhoz kapcsolódó, önállóan feldolgozandó, valós (pl. vállalati) problémához köthető folyamatfejlesztési témát választ. Helyzetfeltárást, jelenlegi helyzet elemzést, probléma analízist végez, majd ezek alapján következtetéseket fogalmaz meg, folyamatfejlesztési javaslatokat tesz, végül legalább egy javaslatot részletesen elemez és kidolgoz, végül elvégzi az ehhez kapcsolódó elemzéseket. Munkája során hasznosítja a tanult ismereteket, felhasználja a kapcsolódó szakirodalmat. A munka célja egy minimum 50 oldalas szakdolgozat készítése, ami tartalmazza a fent definiált munkája részletes áttekintését, a célok megfogalmazását, a helyzetfeltárás és a folyamatfejlesztés során alkalmazott mérési és vizsgálati módszereket, modellezési és egyéb analitikai és módszertani megközelítéseket, az ezekkel elért eredményeket, valamint az egész feladat összefoglaló értékelését.   A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a részteljesítmények (mérföldkövek eredményeinek) teljesítése alapján történik. Négy félévközi részteljesítményértékelés (mérföldkő): A tantárgyi tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex teljesítése és értékelése, melynek megjelenési formája az egyénileg készített, a feladat előrehaladását, valamint a kidolgozás folyamatosságát bemutató beszámoló. A beszámoló formáját, leadási határidejét és értékelését a tantárgyfelelős és a témavezetők együttesen határozzák meg, de minden esetben tartalmaznia kell a szakdolgozat kapcsolódó részeinek az adott mérföldkőhöz kapcsolódó kidolgozását. A beszámolót és a szakdolgozat kapcsolódó részeit a témavezető véleményezi és értékeli.
I. mérföldkő (prezentáció) ( I.MK ) 10%
II. mérföldkő (témavázlat) ( II.MK ) 20%
III. mérföldkő ( III.MK ) 35%
IV. mérföldkő ( IV.MK ) 35%

 Érdemjegyek megállapítása

A tantárgyi érdemjegy megadásának kritériumkövetelménye a konzultációk teljesítése. Az érdemjegy a részteljesítményértékelések (I., II., III., és IV. mérföldkő) pontjainak súlyozott összege alapján kerül megállapításra. Valamennyi részteljesítményértékelés esetén, külön-külön a megszerezhető pontok (10-10-10-10 pont) legalább 50%-át meg kell szerezni ahhoz, hogy érdemjegy megállapításra kerüljön.

 Javítás és pótlás

A részteljesítményértékelések (I-IV. mérföldkő) pótlására értékelésenként egy alkalommal kerülhet sor. A pótlás időpontját a témavezető határozza meg. Minden javítás esetében csak az a feladat vizsgálható a teljesítettség szempontjából, ami a Moodle-be fel lett töltve.