BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Adatelemzési technológiák

Data Analytic Technologies
BMEKOMVS176
2.

félév

V

forma

3

kredit

4

előadás

0

gyakorlat

8

labor

  Tematika

Adatbázis kezelés alapfogalmai. Adatmodellezés, relációs adatmodell, a normalizálás fogalma és műveletei.  
Műveletek relációs adatbázisokban. Az SQL nyelv, utasítás  készlete, műveletei.  
Adatkapcsolatok definiálása PowerPivot felületen, lekérdezések futtatása. 
Kapcsolt kimutatások, elemzések és kimutatásdiagramok készítése. 
PowerBI felületek tervezése, SharePoint irányítópult felépítése. 

 Tantárgyfelelős

Bakos András

 Tantárgy előadója

Bakos András

 Előkövetelmények

Erős: Rendszer- és folyamatmodellezés
Gyenge: Értékteremtő folyamatok szervezése, Értékteremtő infrastruktúrák
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szerezzenek az alábbi témakörökben:
  • adatbázisok felépítése, adatbáziskezelési alapfogalmak, adatmodellezés, relációs adatmodell; 
  • adatbázis normalizálás fogalma és műveletei; 
  • műveletek relációs adatbázisokban, az SQL nyelv utasításkészlete, műveletei; 
  • Excel PowerPivot felület bemutatása, adatok importálása, adatkapcsolatok és adattáblák beállítása; 
  • lekérdezések futtatása, kapcsolt kimutatások készítése Excel táblázatkezelőben; 
  • PowerPivot adattáblákra épített PowerBI felületek tervezése, kialakítása; 
  • PowerBI felületek alapján megosztott SharePoint irányítópult felépítése.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy írásbeli vizsga alapján történik. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés (gyakorlati vizsga): a tantárgyhoz tartozó kompetenciaelemek megszerzésének komplex értékelése egy gyakorlati vizsga formájában történik. A vizsga a megszerzett elméleti ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, így a megtanult fogalmak és összefüggések helyes és pontos ismeretét kéri számon, valamint ellenőrzi az adatelemzéses feladatok megoldásának képességét is. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg.
Írásbeli vizsga ( V ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Az érdemjegy megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítésén túl, az írásbeli vizsga alapján, legalább a megszerezhető összes pont 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva.

 Javítás és pótlás

Az érdemjegy megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítésén túl, az írásbeli vizsga alapján, legalább a megszerezhető összes pont 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva.