BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Vizualizációs technológiák

Visualization Technologies
BMEKOMVS189
2.

félév

F

forma

2

kredit

2

előadás

0

gyakorlat

6

labor

  Tematika

Infografikák fajtái, elvi elrendezési lehetőségei. Alaprajzok készítésének alapelvei. 
Infografikák készítése, adatvizualizáció. 
Layout rajzolása a kiválasztott programmal. 
Layout kiegészítése adat jellegű információkkal. 

 Tantárgyfelelős

Bakos András

 Tantárgy előadója

Bakos András

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szerezzenek az alábbi témakörökben:
  • a layout, és a layoutba rajzolható információk vizualizációja; 
  • nagy mennyiségű adat kondenzált ábrázolása. 
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy házi feladat alapján történik. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés (házi feladat): a tantárgyhoz tartozó kompetenciaelemek megszerzésének komplex értékelése egy házi feladat formájában történik. A feladatban egy alaprajzot kell megtervezni, és az ahhoz kapcsolódó adatokat vizualizálni.
Házi feladat ( HF ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Az érdemjegy megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítésén túl, a házi feladat alapján, legalább a megszerezhető összes pont 50%-ának teljesítése, a kerekítés általános szabályait betartva.

 Javítás és pótlás

A házi feladat a pótlási időszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható a TVSZ-ben megadott szabályoknak megfelelően.