BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Webalapú technológiák

Web-based Technologies
BMEKOMVS188
2.

félév

F

forma

2

kredit

2

előadás

0

gyakorlat

6

labor

  Tematika

Adatbázis kezelés alapfogalmai. Adatmodellezés, relációs adatmodell.
AppSheet webes fejlesztői környezet felépítése.
Felépítendő applikáció adatkapcsolatainak kialakítása, beállítása.
Applikáció rögzítési és lekérdezési felületeinek kialakítása.
Folyamatfejlesztésben alkalmazható további webes technológiák.

 Tantárgyfelelős

Bertalan Marcell

 Tantárgy előadója

Bertalan Marcell

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szerezzenek az alábbi témakörökben:
  • adatbázisok alapfogalmai, adattáblák felépítése, adattáblák közötti kapcsolatok;
  • folyamatfejlesztésben hasznosítható, mérési adatok rögzítésére és megjelenítésére alkalmas applikáció kódolásmentes fejlesztése webes fejlesztői környezetben;
  • ütemezési, oktatási és kollaboratív webes eszközök használata.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy féléves házi feladat alapján történik. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés (házi feladat): a tantárgyhoz tartozó kompetenciaelemek megszerzésének értékelése egy féléves házi feladat formájában történik. A feladatban egy applikáció fejlesztése és a mögöttes adattáblák tervezése, felépítése szükséges. Az applikáció témáját az oktató által közzétett listából vagy egyéni ötlet alapján (az oktatóval arról előzetesen egyeztetve) a hallgató választja.
Házi feladat ( HF ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Az érdemjegy megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítésén túl, a féléves házi feladat alapján, legalább a megszerezhető összes pont 50%-ának teljesítése, a kerekítés általános szabályait betartva.

 Javítás és pótlás

A házi feladat a pótlási időszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható a TVSZ-ben megadott szabályoknak megfelelően.