BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Ergonómia

Ergonómia
BMEKOMVS178
2.

félév

V

forma

3

kredit

4

előadás

8

gyakorlat

0

labor

  Tematika

Az ergonómia fogalma, története, területei és szemléleti kerete
Az antropometria és a biomechanika alapjai
Ipari munkahelyek ergonómiai értékelésének módszerei
Ergonómiai kockázatértékelés CERA módszerrel
Ergonómiai kockázatértékelés REBA módszerrel
Ergonómiai kockázatértékelés MAC módszerrel
Ergonómiai kockázatértékelés ellenőrzőlista segítségével

 Tantárgyfelelős

Eur.Erg. Mischinger Gábor

 Tantárgy előadója

Eur.Erg. Mischinger Gábor

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók megismerjék:
  • az ergonómia helyét és szerepét a munkafeltételek kialakításában;
  • munkahelyek ergonómiai fejlesztésének lehetőségeit;
  • az ergonómiai kockázatértékelés alapvető módszereit.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az írásbeli részteljesítmény (zárthelyi dolgozat), valamint az írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga) alapján történik. A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelés részletes leírása: Részteljesítmény értékelés: A szorgalmi időszakban végzett részteljesítményértékelés a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában. A dolgozat alapvetően a tananyag ismeretének szintjére, alkalmazásának képességére fókuszál és a kapcsolódó feladatok megoldásának képességét ellenőrzi. A rendelkezésre álló munkaidő legalább 30 perc. Teljesítése a megszerezhető pontok legalább 50%-ának elérésével valósul meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga): Írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja vizsgadolgozat formájában. A dolgozat a megszerzett elméleti ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, így a megtanult fogalmak (definíciók) és összefüggések (tételek) helyes és pontos ismeretét kéri számon. A dolgozaton 60 pont érhető el, az ergonómiai feladatok megoldásával érhető el. A sikeres vizsga szükséges feltétele tananyagrészenként a pontok 50%-ának elérése.
Zárthelyi dolgozat ( ZH ) 15%
Írásbeli vizsga ( V ) 85%

 Érdemjegyek megállapítása

A tantárgy aláírásának feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítése, valamint a részteljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat) teljesítése az elérhető pontszámok legalább 50%-nak teljesítésével. Az érdemjegy megszerzése külön a részteljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat) teljesítése során elérhető pontszámok legalább 50 %-ának teljesítésével, valamint külön az írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga) teljesítése során elérhető pontszámok legalább 50 %-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva.

 Javítás és pótlás

A részteljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat) pótlása a pótlási időszak végéig. Az írásbeli vizsga a vizsgaidőszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható.