BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Projekt menedzsment

Project Management
BMEKOMVS184
2.

félév

V

forma

3

kredit

4

előadás

8

gyakorlat

0

labor

  Tematika

Projektmenedzsment alapok, lean projekt célok és projektkörnyezet meghatározása
Projekt stakeholderek, szabályok kialakítása, PM kommunikáció
Projektmenedzsment gyakorlati lépései: munkalebontási szerkezet (WBS), ütemezés, erőforrásbecslések, előrehaladás mérése
Korszerű PM, agilis gyakorlati technikák: SCRUM keretrendszer, projekt kiegyensúlyozása, kockázatmenedzsment,

 Tantárgyfelelős

Nagy Zoltán

 Tantárgy előadója

Nagy Zoltán

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

Megismertetni a lean módszerek bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos projekt-menedzsment szervezési feladatokat és ezek megoldási lehetőségeit. A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az írásbeli vizsga alapján történik. Írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja vizsgadolgozat formájában. A dolgozat a megszerzett elméleti ismeretekre és azok gyakorlati alkalmazására fókuszál, így a megtanult fogalmak (definíciók) és összefüggések (tételek) helyes és pontos ismeretét kéri számon, valamint ellenőrzi a feladatok megoldásának képességét is. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg. A sikeres vizsga szükséges feltétele a szerezhető pontszámok minimum 50 % elérése.
Írásbeli vizsga ( V ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga) alapján legalább a megszerezhető pontok 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva.

 Javítás és pótlás

Az írásbeli vizsga a vizsgaidőszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható.