BME | Lean szakmérnök és specialista képzés

Szervezet- és munkapszichológia

Organizational and Work Psychology
BMEKOMVS186
2.

félév

F

forma

2

kredit

2

előadás

6

gyakorlat

0

labor

  Tematika

A munka- és szervezetpszichológia feladatai, módszerei, alkalmazási területei
Szervezeti kultúra modelljei, és hatásai. A szervezeti kultúra és a szervezeti stratégia, folyamatok összefüggései
A szervezeti változások menedzselésének feltételei, a szervezeti változtatásokkal szembeni ellenállás okai, kezelésük lehetőségei
Munkahelyi stressz és jóllét egyéni és szervezeti szinten
Vezetési stílusok, modellek, szerepek és feladatok. A vezetési stílus és a szervezeti kultúra összefüggései. A vezetők szerepe a szervezeti kultúra formálásában és a változások menedzselésében

 Tantárgyfelelős

Vasvári Fanni

 Tantárgy előadója

Vasvári Fanni

 Előkövetelmények

Erős: -
Gyenge: -
Párhuzamos: -

 Tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:
  • a munka- és szervezetpszichológia feladatai, módszerei, alkalmazási területei;
  • a szervezeti változtatások menedzselésének feltételei, a sikeres és eredményes szervezeti beavatkozások emberi tényezői;
  • vezetési stílusok, modellek, a vezetői szerepek, feladatok;
  • a munkahelyi stressz és jóllét egyéni és szervezeti tényezőkre gyakorolt hatásai;
  • az emberek viselkedése és a szervezeti viselkedés közötti összefüggések;
  • a szervezeti kultúra szerepe, jelentősége, hatásai és modelljei.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.

 Követelmények leírása

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat) alapján történik. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja beadandó dolgozat formájában. A dolgozat alapvetően a tananyag ismeretének szintjére, alkalmazásának képességére fókuszál és a kapcsolódó feladatok megoldásának képességét ellenőrzi. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg.
Beadandó dolgozat ( BD ) 100%

 Érdemjegyek megállapítása

Megszerzésének feltétele a TVSZ-ben előírt jelenléti és részvételi követelmények teljesítésén túl, az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat) alapján, legalább a megszerezhető pontok 50%-ának teljesítésével, a kerekítés általános szabályait betartva.

 Javítás és pótlás

Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (beadandó dolgozat) pótlása a pótlási időszak végéig.